Bez tejto záslužnej činnosti včiel by ľudstvo malo podstatne menej ovocia a ostatných plodín rastlinnej výroby. Denne sledujeme opeľovanie našimi včelami a odoberáme im tento životodárny produt plný vitamínov a zdraviu prospešných enzýmov.

 

Opeľovanie je jednou jednou zo záslužných  činností včiel. Bez nej by ľudstvo malo podstatne menej plodín a rastlín.  Opeľovaním  sa totiž rastliny rozmnožujú ale aj oplodňujú.

Opelenie je stav, kedy je peľ z tyčinky v kvete rastliny prenesený na  blizne piestika.  Ak je peľ prenesený na piestik toho istého kvetu jedná sa o samoopelenie. Ak je peľ prenesený na cudzí kvet, je to cudzoopelenie .

K prenosu peľu môže dôjsť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je pomocou vetra. Takéto rastliny voláme vetroopelivé. Tieto rastliny majú drobné kvety s veľkým množstvom peľu. Reprezentantom tejto skupiny rastlín je napr. breza alebo vŕba. Druhou skupinou rastlín sú také rastliny, ktorým s opelením  pomáha hmyz. Tieto hmyzoopelivé rastliny majú pestrofarebné a voňavé kvety plné nektáru.T Takto k sebe lákajú včely či motýle, ktoré poletujú z kvetu na kvet a takto prenášajú peľ z jednej rastliny na druhú.

A načo je to dobré? Pretože ak by včely nepreniesli peľ z jedného kvetu na druhý nedošlo by k oplodneniu rastlín.  A  ak by nedošlo k oplodneniu rastlín, takéto rastliny by po odkvitnutí  kvetu z neho nevytvorili plod.  A my by sme si potom nemohli na babkinej záhrade natrhať za hrsť čerstvých čerešní,  či sladké jablko alebo hrušku.