Včely zaraďujeme medzi hmyz, presnejšie do radu blankokrídlovcov.  No nie je včela ako včela. Po svete poletuje viac ako 20.000 druhov včiel. Včely žijúce v symbióze s prírodou, konkrétne s kvitnúcimi rastlinami sa vyžívujú zmesou  nektáru a peľu. Preto sú to najvýznamnejšie opeľovače.

Podľa spôsobu života delíme včely na 3 skupiny:

  • včely samotárky
  • parazitické včely
  • spoločensky žijúce včely – tam radíme aj včelu medonosnú

Včela medonosná

 

Je pre nás najvýznamnejší  živočíšny druh. Starí včelári vravievali,  že ak zahynie posledná včela, ľudský rod vymizne.

Včela medonosná žije v spoločenstvách ktoré nazývame včelstvo. Základom včelstva je jedna matka – teda samička, často nazývaná aj kráľovnou. O ňu sa starajú včely robotnice. V jednom včelstve ich môže byt 40.000-60000. No a nemôžu chýbať ani samčekovia, ktorých voláme trúdi. Tých je v jednom včelstve niekoľko sto až tisíc jedincov.